Kako ti možemo pomoći?

Rešavanje problema sa daljinskim upravljačem

Koraci za proveru ispravnosti:
Postoji nekoliko faktora zbog kojih daljinski upravljač ne radi. Najčešća su fizička oštećenja, problemi sa baterijom, problemi sa uparivanjem (EON smart box) ili problemi sa infracrvenim senzorom na daljinskom upravljaču i boksu.

PROMENI BATERIJE
Preporučujemo da zameniš baterije kao prvi korak i proveri da li + i – krajevi baterija odgovaraju urezima + i – na daljinskom upravljaču. Kod daljinskog upravljača za EON smart box proverite indikaciju prazne baterije na ekranu televizora u meniju Podešavanja/ Korisnička podešavanja/ Daljinski upravljač.

RESETUJ BOX
Isključi box iz struje na nekih 10 minuta pa ga uključi ponovo. Pokušaj da zadaš bilo koju komandu sa daljinskim upravljačem.

UPARI PONOVO DALJINSKI UPRAVLJAČ (EON smart box)
U meniju Podešavanja/ Korisnička podešavanja/ Daljinski upravljač moguće je proveriti status uparivanja. Tvoj daljinski upravljač možeš ponovo upariti na sledeći način: Na razdaljini od 25 cm od box-a istovremeno je potrebno da pritisneš i 3 sekunde zadržiš tastere „Pojačaj ton“ i „Promeni kanal“, dok se ne upali zelena lampica.

PROVERI PREPREKE IZMEĐU DALJINSKOG UPRAVLJAČA I BOX-A
Ako postoje neki objekti između senzora na daljinskom upravljaču i box-a, infracrveni signali mogu biti blokirani. Proveri da nema objekata ispred ovih područja.

PROVERI DA LI JE DALJINSKI UPRAVLJAČ U TV ILI STB MODU (EON smart box)
Da bi daljinski upravljač reagovao na komande potrebno je da u vrhu daljinskog upravljača svetli lampica plave boje (LED STB). Ukoliko na daljinskom upravljaču svetli samo lampica zelene boje, pritisni u gornjem levom uglu dugme TV /STB. Na taj način daljinski upravljač će se vratiti na funkciju EON box-a.

Ukoliko si isprobao/la sve mogućnosti za rešavanje problema, a daljinski upravljač i dalje ne radi, potrebno je da nas kontaktiraš ili posetiš naše najbliže prodajno mesto kako bi dobio/la dalje instrukcije.

Zamena daljinskog upravljača:
Ukoliko daljinski nije pretrpeo fizičko, mehaničko ili drugo oštećenje pravo na besplatnu zamenu daljinskog upravljača imaju korisnici:

Bez potpisanog korisničkog ugovora, sa aktivnom pretplatom u prvih 6 meseci nakon aktivacije uređaja
Sa potpisanim i aktivnim korisničkim ugovorom tokom trajanja ugovorne obaveze od 24 meseca
Preuzmite cenovnik

Cenovnik Zamenskih Daljinskih Upravljača.