Kako ti možemo pomoći?

MOJ NALOG

Tvoj nalog možeš uređivati i ažurirati podatke.

Takođe, u sekciji RODITELJSKA KONTROLA možeš menjati PIN koji koristite za kanale koji emituju eksplicitne sadržaje.