NET TV PLUS POLITIKA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI

tekst revidiran u julu 2019.

U ovoj Politici o zaštiti privatnosti navedene su vrste ličnih podataka koje prikupljamo, kako ih koristimo, sa kim ih delimo, kao i kako štitimo lične podatke prikupljene od korisnika naših usluga i posetilaca našeg veb-sajta (u daljem tekstu: Korisnici). Ova Politika privatnosti predstavlja dopunu naših Opštih uslova za pružanje NetTV Plus usluge (u daljem tekstu: Usluga) u pogledu pitanja zaštite privatnosti i ličnih podataka.

Pored toga, ova Politika se primenjuje i na naše podagente koji u svojstvu fizičkog lica deluju kao podrška prodajnim aktivnostima za Uslugu (podagenti).

Ko smo mi:

U smislu važećih zakona o zaštiti podataka, mi, EON TV International Ltd, kompanija sa ograničenom odgovornošću, organizovana u skladu sa zakonima Kipra, sa sedištem na adresi Emmanouil Xanthou 13, Makedonitissa, Nicosia 2415, Kipar predstavljamo rukovaoca podacima koji pruža Uslugu.

Ovaj dokument sadrži sledeće informacije:

 1. Vrste ličnih podataka koje obrađujemo
 2. Svrha i pravni osnov za obradu ličnih podataka
 3. Obrađivači podataka
 4. Period zadržavanja podataka
 5. Mere kreirane u cilju zaštite ličnih podataka
 6. Vaša prava u vezi sa vašim ličnim podacima
 7. Informacije za kontakt
 8. Usluge trećih strana
 9. Kolačići
 10. Razno
Kratak pregled važnih informacija
Detaljno pravno objašnjenje

1. Vrste ličnih podataka koje obrađujemo

Ovde možete pronaći informacije o ličnim podacima koje prikupljamo i koje obrađujemo. Najčešće su u pitanju osnovni lični podaci koje ste dostavili prilikom kupovine usluge ili koje su nam ostavili naši podagenti prilikom zasnivanja poslovnog odnosa sa njima.

„Lični podaci“ u ovoj Politici o zaštiti privatnosti podrazumevaju informacije o vama koje dostavljate prilikom kupovine, pristupanja Usluzi ili njenog korišćenja, a na osnovu kojih možemo utvrditi vaš identitet. Ove informacije mogu da sadrže vaše ime i prezime, datum rođenja, broj lične karte ili pasoša, poštansku adresu, adresu elektronske pošte, broj telefona, token za plaćanje, korisničko ime, broj vašeg pristupanja Usluzi, tehničke informacije o uređaju koji koristite da biste primali Uslugu i IP adresu računara ili uređaja.

Kada su u pitanju naši podagenti o njima prikupljamo: ime, prezime, telefon, email, grad I regiju i sve ostale podatke neophodne za zasnivanje i ispunjenje ugovora.

2. Svrha i pravni osnov za obradu ličnih podataka

Kao prvo, sve vaše lične podatke koristimo u skladu sa našim ugovornim odnosom kako bismo vam pružili uslugu na osnovu vašeg zahteva . Konkretne svrhe u koju koristimo vaše lične podatke navedene su u desnoj koloni.

Na osnovu legitimnog interesa koristimo samo određene podatke o vama za potrebe promotivnih aktivnosti, u svrhu sprečavanja prevare, odnosno zloupotrebe (bezbednost), kao i zbog potencijalnih zahteva pravne prirode u vezi sa pružanjem Usluge.

Takođe koristimo lične podatke i naših podagenata u cilju preduzimanja koraka u vezi sa zasnivanjem poslovne saradnje, kao i sklapanjem i izvršenjem ugovora.

Konačno, na osnovu pravnog zahteva u pisanoj formi upućenog od strane državnih organa, možemo otkriti vaše lične podatke na način koji propisuje zakon ili kada je to neophodno kako bi se ispunili zakonski uslovi.

Svi lični podaci se strogo prikupljaju i obrađuju kako bismo mogli da vam pružimo uslugu na vaš zahtev , odnosno izvršimo ugovor (uključujući: besplatan probni period, pretplatu na mesečnom nivou, pretplatu za 3, 6, 12 ili 24 meseca ili bilo koji drugi plan plaćanja). U skladu sa ugovorom koji imamo sa vama, vaše lične podatke koristimo u sledeće svrhe:

· Vršimo identifikaciju i proveru identiteta korisnika

· Omogućavamo vam da pristupite veb-sajtu i koristite uslugu NetTV Plus, kao i da kreirate i upravljate svojim nalogom

· Proveravamo vaš kreditni rejting

· Vodimo evidenciju o korisnicima

· Pružamo vam Uslugu

· Vršimo isporuku

· Odgovaramo na vaše upite i zahteve

· Rešavamo vaše prigovore

· Pružamo podršku korisnicima, što podrazumeva i sve relevantne informacije koje se odnose na pružanje Usluge (slanje obaveštenja o isteku pretplate i slično, kao i snimanje poziva upućenih servisu za podršku korisnicima)

· Obračunavamo uplate (uključujući i uplate realizovane putem treće specijalizovane strane)

· Obrađujemo uplate

Obrada ličnih podataka u gore navedene svrhe neophodna je za izvršenje ugovora ili korake koje preduzimamo pre sklapanja ugovora, a na osnovu zahteva Korisnika. Ukoliko odbijete da dostavite navedene lične podatke, nećemo moći da vam pružimo Uslugu.

U vezi sa obradama vaših uplata koje vršite posredstvom našeg veb-sajta posebno naglašavamo da mi čuvamo samo prvih šest i poslednje četiri cifre broja platne kartice, datum njenog isteka i ime i prezime vlasnika (ti podaci će biti vidljivi na vašem self-care nalogu), i to samo da bismo vam omogućili da prepoznate koju ste karticu uneli na vaš nalog, i kako bismo prilikom prvog unosa ovih podataka izvršili proveru radi sprečavanja bilo kakve zloupotrebe. Za obradu uplata preko veb-sajta koristimo usluge našeg partnera koji je svetska renomirana kompanija u toj oblasti i koji je obezbedio primenu najviših bezbednosnih standarda u svom poslovanju.

Na osnovu legitimnog interesa lične podatke obrađujemo kako bismo otkrili i prepoznali probleme/greške prilikom pružanja usluge, kao i da bismo otkrili i prepoznali prevaru i zloupotrebu (prevencija višestrukog korišćenja besplatnog gratisa, odnosno prevencija i detekcija piraterije). Da bismo otkrili potencijalnu zloupotrebu ili grešku, kontaktiraćemo vas na osnovu podataka koje ste dostavili, dok se, s druge strane, i vi nama možete obratiti u slučaju kada pretpostavljate da je prilikom navedene obrade došlo do određene greške usled koje vam je onemogućen pristup Usluzi.

Na osnovu legitimnog interesa obrađujemo vaše lične podatke kako bismo sproveli istraživanje o našoj ponudi i kvalitetu usluge, kao i kako bismo unapredili vaše korisničko iskustvo.

Isto tako, na osnovu legitimnog interesa obrađujemo vaše lične podatke kako bismo komunicirali sa vama o našoj Usluzi i obaveštavali vas o promotivnim akcijama, posebnim ponudama, atraktivnim programskim sadržajima i novim karakteristikama Usluge, i na taj način vam učinili dostupnim zanimljive, kvalitetne i relevantne informacije o novinama prilikom korišćenja Usluge i pogodnostima koje možete ostvariti prilikom njene kupovine. Navedenu komunikaciju ostvarivaćemo sa vama preko email adrese, tekstualnih poruka (SMS ili posredstvom OTT platformi kao što je npr. Viber) i onlajn komunikacionih kanala. U tu svrhu obrađivaćemo vaše lične podatke kako bismo na osnovu njih mogli da prilagodimo komunikaciju koju vam upućujemo, tako da ona bude posebno interesantna i relevantna za vas. To podrazumeva korišćenje različitih tehnika, među kojima je i metod komunikacije putem „poklapanja identifikatora“, koji omogućava da sa vama komuniciramo i posredstvom veb-sajtova i aplikacija trećih strana (uključujući i platforme društvenih medija), tako što tim trećoj strani šaljemo zaštićeni identifikator. Zaštićeni identifikator podrazumeva da se originalni lični podatak (npr. email adresa ili broj telefona) konvertuje u brojčanu vrednost koja onemogućava pristup ličnom podatku i otkrivanje identiteta od strane trećeg lica kome se šalje ili bilo kog drugog lica. Zaštićeni identifikator treća strana poredi sa identifikatorima u svojoj bazi podataka i poklapanje nastaje samo ako identičan identifikator (npr. email adresu) koristite kod nas i kod treće strane. Tek ako nastane poklapanje možemo odlučiti da vam i preko veb-sajta treće strane upućujemo komercijalnu komunikaciju koja bi bila relevantna za vas. Na primer, posredstvom korišćenja usluge „the Facebook Custom Audience“ delimo vašu email adresu sa Fejsbukom, ali tako da je ona potpuno zaštićena i neprepoznatljiva za Fejsbuk ili neko treće lice, kako bi on mogao na osnovu tog podatka da primeni opisanu metodu „poklapanja identifikatora“, i mi vas u slučaju eventualnog poklapanja identifikatora uključujemo u naš „the Facebook Custom Audience“ kome plasiramo relevantne komercijalne sadržaje u vezi sa Uslugom, ili kako bi mogao da kreira grupu drugih korisnika Fejsbuka na osnovu podataka u okviru vašeg Fejsbuk profila.

Ukoliko ne želite da primate našu komercijalnu komunikaciju, možete nam u bilo kom trenutku poslati email na [email protected] . Pored toga, kod primanja newslettera možete jednostavno da kliknite na link za odjavu u samom emailu koji ste dobili od nas, dok u slučaju komercijalne komunikacije putem onlajn komunikacionih kanala možete svaku dalju poruku blokirati neposredno po njenom prijemu ili naknadno u okviru sekcije „Privacy settings“ na samoj onlajn platformi treće strane. Kada se odjavite na bilo koji od ovih načina, vaše lične podatke više nećemo obrađivati u svrhu komercijalne komunikacije.

Na osnovu legitimnog interesa obrađujemo lične podatke zbog potencijalnih zahteva pravne prirode u vezi sa Uslugom. Naime, podaci korisnika koji su koristili Uslugu se čuvaju dve godine nakon prestanka njenog korišćenja, zbog potencijalnih korisničkih sporova ili drugih pravnih zahteva koji se mogu javiti u vezi sa korisničkim odnosom. Čuvanje ovih informacija je od velike važnosti, jer u njihovom nedostatku korisnik i EON TV ne bi bili u mogućnosti da ostvare svoja prava u vezi sa korisničkim sporovima, odnosno ne bi imali informacije na kojima bi zasnovali svoje zahteve i tvrdnje.

Što se tiče aktivnosti naših podagenata , mi koristimo vaše lične podatke samo da bismo preduzeli neophodne korake pre postizanja dogovora sa vama kao našim agentom prodaje, i radi stupanja u ugovorni odnos sa vama, gde:

· vršimo neophodne provere pre nego što sklopimo ugovor,

· koristimo vaše lične podatke da bi vodili evidenciju o našim podagentima,

· koristimo vaše lične podatke da vam vršimo uplate,

· da vas kontaktiramo u vezi sa izvršenjem ugovorne obaveze ako smatramo potrebnim,

· da pratimo i proveravamo vaš rad sa našim korisnicima,

· da preduzimamo bilo koju drugu radnju neophodnu za izvršenje ugovora.

U određenim okolnostima možemo dobiti zahtev da objavimo ili podelimo vaše lične podatke kako bismo ispunili zakonsku ili regulatornu obavezu (na primer, zahtevi u vezi sa poreskim ili finansijskim izveštajima ili kada je potrebno otkriti ime korisnika u svrhu plaćanja pretplate za javni servis) ili da bismo postupili po sudskom nalogu ili drugom pisanom i obrazloženom pravnom zahtevu ovlašćenih državnih organa koji zahtevaju obelodanjivanje ličnih podataka. Takođe, možemo objaviti vaše lične podatke trećim stranama kada je obelodanjivanje i zakonski dozvoljeno i neophodno za zaštitu ili odbranu naših prava, ispunjavanje naših uslova korišćenja ili zaštitu vaših prava ili prava javnosti.

Ne koristimo automatizovano profilisanje, niti prodajemo lične podatke trećim licima.

3. Obrađivači podataka

Obrađivači podataka su naši poslovni partneri sa kojima sarađujemo kako bismo vam pružili uslugu, kao i koji nam omogućavaju da sarađujemo sa vama ako ste naš podagent.

Ono što treba da znate je da u većini slučajeva sarađujemo sa kompanijama unutar Evropskog ekonomskog prostora (EEP), ali ukoliko to nije slučaj, primenjujemo odgovarajuće mere kako bismo zaštitili vaše lične podatke. Ove zaštitne mere su navedene u našim ugovorima o obradi podataka i standardnim ugovornim klauzulama koje smo potpisali sa njima.

U cilju pružanja usluge, ili saradnje sa našim podagentima, potrebno je da sarađujemo sa različitim poslovnim partnerima koji nam pomažu da vam pružimo uslugu u skladu sa vašim zahtevom i na najjednostavniji način. Nastojimo da sarađujemo sa partnerskim organizacijama koje su osnovane u okviru EEP, međutim, čak i kada su u pitanju partneri izvan EEP, uvek biramo one koji omogućavaju adekvatan nivo zaštite vaših ličnih podataka u skladu sa Opštom uredbom o zaštiti podataka o ličnosti (GDPR) i njenim tehničkim standardima (46.2 (c)). Sa partnerima koji su van EEP, sklopili smo precizne ugovore u kojima su tačno definisane namene u koje mogu koristiti vaše lične podatke, a u skladu sa našim uputstvima, i oni garantuju da ih neće koristiti u bilo koju drugu svrhu. Lični podaci koje prenosimo našim obrađivačima u zemljama za koje Evropska komisija (EK) nije izdala odluku o adekvatnosti zaštićeni su standardnim ugovornim klauzulama odobrenim od strane EK, a koje smo potpisali i implementirali sa partnerima u ovim zemljama. Dodatne informacije dostupne su na zahtev.

Koristimo obrađivače podataka u oblastima koje obuhvataju : brojne agente, odnosno naše tačke za prodaju i kontakt, kao i podršku korisnicima na određenoj teritoriji, koju možete pronaći na našem veb-sajtu . Pored toga, sarađujemo sa kompanijama koje nam omogućavaju da vam pružamo tehničku i korisničku podršku, obrađujemo vaše zahteve za naručivanje usluge putem našeg veb-sajta, osiguramo vaše platne transakcije na veb-sajtu i sprečimo podnošenje lažnih zahteva, kao i da vam dostavimo važna obaveštenja i komuniciramo sa vama putem društvenih mreža. Što se tiče naših podagenata mi se oslanjamo na postojeću prodajnu mrežu i treće strane koje sarađuju sa njima.

4. Period čuvanja podataka

Čuvamo vaše lične podatke dostavljene u skladu sa ugovorom koji ste sklopili sa nama tokom perioda pružanja usluge i dve godine nakon što prestanete sa korišćenjem usluge . Isto se primenjuje i na naše podagente.

Određene lične podatke koje smo prema zakonu obavezni da čuvamo, možemo zadržati i duže.

Vaši lični podaci se čuvaju kod nas i/ili naših obrađivača podataka, isključivo onoliko dugo koliko je potrebno da ispunimo naše obaveze. Pored toga, neke od vaših ličnih podataka zadržavamo dve godine od datuma kada ste prestali da koristite našu uslugu (tj. kada je vaš ugovor o pružanju Usluga ili besplatan probni period završen) zbog potencijalnih zahteva pravne prirode u vezi sa pružanjem naše Usluge, kao i radi prevencija zloupotreba.

Što se tiče naših podagenata, čuvamo vaše lične podatke sve dok ste naši podagenti. Ako ne stupite u podagentski odnos sa nama, odmah ćemo obrisati vaše podatke. Nakon isteka našeg poslovnog odnosa, vaše podatke držimo dve godine za potrebe ostvarivanja naših i vaših prava u tom periodu.

Nakon isteka ovog perioda, preduzećemo korake da podatke učinimo anonimnim na odgovarajući način, tako da više ne možete biti identifikovani na osnovu njih, osim kada su u pitanju lični podaci za koje važeći zakon propisuje da se zadržavaju tokom dužeg perioda.

5. Mere kreirane u cilju zaštite ličnih podataka

Detaljne informacije o tehničkim merama koje primenjujemo u cilju zaštite vaših ličnih podataka možete dobiti na osnovu pisanog zahteva upućenog našem službeniku za zaštitu ličnih podataka (DPO) (na adresu: [email protected] ).

Svi lični podaci koje pružate biće potpuno zaštićeni u skladu sa najnovijim standardima ove industrije, kako je propisano Opštom uredbom o zaštiti podataka o ličnosti. Preduzimamo adekvatne mere zaštite ličnih podataka od zloupotrebe, gubitka i neovlašćenog pristupa. Lični podaci se čuvaju na našim serverima i zaštićeni su u okviru sigurnih mreža kojima mogu da pristupe samo ovlašćeni zaposleni. Više informacija o sigurnosnim merama koje primenjujemo u našim sistemima možete dobiti putem zahteva upućenog našem službeniku za zaštitu ličnih podataka (na email adresu: [email protected] ).

6. Vaša prava u vezi sa vašim ličnim podacima

Imate pravo da vidite koje vaše lične podatke posedujemo, kao i da ispravite lične podatke koji nisu tačni. To možete uraditi sami na našem veb-sajtu na vašem nalogu , ili nam možete poslati obrazac sa ovim zahtevom kako je navedeno  u ovoj proceduri.

Možete tražiti od nas da prekinemo obradu vaših ličnih podataka ograničimo ), dok odlučujemo o vašim zahtevima navedenim u desnoj koloni.

Kada se obrada zasniva na našem legitimnom interesu ili je u svrhu direktnog marketinga, imate pravo da se podnesete prigovor u vezi s takvom obradom.

Imate pravo da zahtevate brisanje podataka . Kada istekne određeni period zadržavanja podataka i ne postoje drugi zakonski razlozi za čuvanje vaših ličnih podataka, mi ćemo ih obrisati. Međutim, ako mislite da to nismo uradili iz bilo kog razloga, imate pravo da saznate koje lične podatke o vama posedujemo i možete tražiti da ti podaci budu obrisani.

Ako želite da prenesete svoje lične podatke drugom entitetu, mi ćemo vam dati pregled svih vaših ličnih podataka kako biste to učinili.

Odgovorićemo najkasnije u roku od mesec dana na svaki od navedenih zahteva. Detaljan postupak za ostvarivanje svih navedenih prava možete pronaći na sledećem linku.

Ova prava se shodno primenjuju i na naše podagente, tamo gde ih je moguće ostvariti.

U bilo kom trenutku možete tražiti od nas da navedemo sve lične podatke koje imamo o vama, kao i da ispravimo lične podatke za koje smatrate da su netačni. Možete to učiniti sami na vašem nalogu ili možete ostvariti svoje pravo na informacije i ispravke (kao i sva druga prava) u skladu sa  ovom procedurom i mi ćemo odgovoriti na vaš zahtev u roku od mesec dana.

Pored toga, imate pravo da zatražite od nas da ograničimo pristup vašim ličnim podacima u sledećim slučajevima :

 • Ako tokom provere tačnosti ličnih podataka utvrdite da su lični podaci netačni, nećemo ih obrađivati;
 • Ako verujete da vaši lični podaci nisu obrađeni u skladu sa zakonom, imate pravo da se usprotivite brisanju i zatražite ograničenje;
 • Ako nam više nisu potrebni vaši lični podaci, ali su vama potrebni da biste podneli, ostvarili ili obrazložili pravni zahtev u vezi sa zaštitom ili odbranom vaših prava (u sudskom ili drugom postupku);
 • Takođe, obrada biće ograničena ukoliko ste uložili prigovor na obradu zasnovanu na legitimnom interesu tokom perioda koji je potreban za odlučivanje o vašem zahtevu.

Uz slanje zahteva za ograničenje, potrebno je da obrazložite razloge na osnovu kojih podnosite takav zahtev. Tokom perioda ograničenja čuvaćemo vaše lične podatke, ali ih nećemo obrađivati.

Takođe, imate pravo da uložite prigovor na obradu ukoliko se vaši lični podaci obrađuju po osnovu legitimnog interesa, uključujući i slučajeve kada se to čini za potrebe direktnog marketinga. U slučajevima, kada ostvarujete pravo na prigovor, biće ispitano da li je prigovor osnovan i nastavićemo sa obradom ukoliko ocenimo da za to postoji pretežniji interes, dok ćemo u protivnom obustaviti svaku dalju obradu vaših ličnih podataka za određenu svrhu u pogledu koje ste podneli prigovor. Dakle, kada podnesete prigovor prekinućemo obradu ličnih podataka u određenu svrhu, osim ako su naši legitimni interesi za obradu pretežniji u odnosu na vaše interese, prava i slobode ili ako je obrada neophodna za uspostavljanje, primenu ili odbranu zahteva pravne prirode. Napominjemo da imamo pravo da odbijemo da postupimo po neosnovanim ili neprimerenim zahtevima. Izuzetno, ako se vaši lični podaci obrađuju radi plasiranja direktnog marketinga, obustavićemo takvu obradu po prijemu vašeg prigovora bez bilo kakvog ispitivanja njegove osnovanosti.

Pored toga, imate pravo da zahtevate da se vaši lični podaci obrišu kada više nisu neophodni za svrhu za koju smo ih prvobitno prikupili ili obradili. Ovo pravo se ne primenjuje na lične podatke koje moramo da čuvamo u skladu sa merodavnim zakonom ili zbog potencijalnih pravnih zahteva u vezi sa korišćenjem naše usluge (u periodu od 2 godine nakon prestanka usluge, kako je definisano u ovoj Politici). Lični podaci koje ste nam dali na osnovu pristanka mogu se obrisati odmah, ako ste povukli svoju saglasnost, ili ako je u pitanju direktni marketing. Isto važi i za slučaj kada ste nam dostavili lične podatke na osnovu legitimnog interesa, ali se protivite takvoj vrsti obrade i ne postoji pretežniji legitimni interes za nastavak ove obrade.

Konačno, možete ostvariti svoje pravo na prenošenje ličnih podataka tako što ćete tražiti od nas da vam dostavimo sve vaše lične podatke u elektornskom obliku, koje nakon toga možete predati bilo kom drugom entitetu. Nismo u mogućnosti da direktno prenesemo vaše lične podatke direktno drugom entitetu.

Ova prava se shodno primenjuju i na naše podagente, tamo gde ih je moguće ostvariti. Za više informacija o ostvarivanju vaših prava možete se obratiti našem službeniku za zaštitu ličnih podataka elektronskim putem na adresu: [email protected] .

7. Informacije za kontakt

Za sva pitanja možete se obratiti našem službeniku za zaštitu ličnih podataka elektronskim putem na adresu:

[email protected] .

Prigovor možete podneti Nacionalnom organu za zaštitu ličnih podataka u vašoj zemlji.

Za više informacija o ostvarivanju vaših prava možete se obratiti našem službeniku za zaštitu ličnih podataka elektronskim putem na adresu:

[email protected]

U bilo kom trenutku možete podneti prigovor Nacionalnom organu za zaštitu ličnih podataka na Kipru (država našeg sedišta) na sledećoj adresi: Kancelarija Poverenika za zaštitu ličnih podataka („Poverenik“) , Office of the 1, iasonos Str. 2nd Floor, 1082 Nicosia, Cyprus, P.O. BOX 23378, 1682 Nicosia, ili elektronskim putem na adresu:

[email protected]

Takođe, možete podneti prigovor i nadležnom organu za zaštitu podataka u vašoj zemlji.

8. Usluge trećih strana

U određenom periodu možemo na određenim tržištima plasirati ponudu u vidu zajedničke promocije, koja bi podrazumevala da uz našu Uslugu nudimo na prodaju ili korišćenje i srodnu uslugu treće strane. Vaše učešće u takvim zajedničkim promocijama podrazumevaće u određenim slučajevima potrebu da vaši podaci u zaštićenoj formi budu podeljeni sa tom trećom stranom. Napominjemo da treće strane razvijaju i usvajaju sopstvene politike zaštite privatnosti i uslove korišćenja, te snose sopstvenu odgovornost u pogledu obrade ličnih podataka prilikom korišćenja njihovih usluga. Savetujemo vam da se sa tim politikama i uslovima prethodno pažljivo upoznate.

Usluga koju pružamo može vam biti učinjena dostupnom i posredstvom platformi trećih strana, te tako na primer Usluzi možete pristupiti putem posebnih platformi na uređajima kao što su pametni televizori (smart TVs), pametni mobilni uređaji ili tableti (smart phones or tablets), konzole za video igre ili drugi uređaji koji imaju sopstveno softversko okruženje i Internet konekciju. Vlasnici ovih platformi usvajaju i razvijaju sopstvene politike zaštite privatnosti i uslove korišćenja, te snose sopstvenu odgovornost u pogledu obrade ličnih podataka prilikom korišćenja njihovih usluga. Savetujemo vam da se sa tim politikama i uslovima prethodno pažljivo upoznate.

9. Kolačići

Prilikom posete našeg veb-sajta, bićete obavešteni o kolačićima koje koristimo, kao i o vrsti ličnih podataka koje oni prikupljaju. Vi odlučujete da li ćete prihvatiti korišćenje ovih kolačića (osim u slučaju ako je njihovo korišćenje neophodno za pravilno funkcionisanje veb-sajta).

Na našem veb-sajtu koristimo kolačiće ili druge tehnike standardne za našu industriju koje prikupljaju određene lične podatke (IP adresu sa koje pristupate veb-stranici, naziv zemlje iz koje posećujete veb-stranicu, vreme pristupa itd.) kako bismo vam omogućili funkcionalniji pristup našem veb-sajtu i predstavili relevantniji sadržaj. Detaljne informacije o kolačićima koje koristimo dobićete prilikom vaše prve posete veb-sajtu i na našoj Politici kolačića. Saznaćete i koji kolačići su neophodni za pravilno funkcionisanje veb-sajta. Informisaćemo vas i koji su kolačići opcioni i za njih možete sami odlučiti da li ćete ih prihvatiti.

10. Razno

Možemo preneti vaše lične podatke trećoj strani u slučaju reorganizacije, restrukturiranja, spajanja, sticanja ili prenošenja imovine pod uslovom da je primalac podataka saglasan da postupa sa vašim ličnim podacima u skladu sa ovom Politikom privatnosti.

Ovu Politiku zaštite privatnosti možemo povremeno izmeniti ili dopuniti usled pravnih, regulatornih ili operativnih razloga. Posredstvom našeg veb-sajta obavestićemo vas unapred o svakoj nastaloj promeni, kao i kada će ona stupiti na snagu.

Ova Politika zaštite privatnosti stupa na snagu 5. jula 2019.
Sve izmene ove Politike biće objavljene na našem veb-sajtu.